Admissions

We offer the below courses.

Program / Course

Medium

Intake

BSc (Mathematics, Statistics, Computer Science)English50
BSc (Mathematics , Physics, Computer Science)English50
Bcom (Computer Applications)English60

Admission Made For the Year 2019 – 2020

Course

Enrolled

BSc (MSCs)60
BSc (MPCs)0
Bcom(CA)54